ჩერნომორსკი - კარასუ - ჩერნომორსკი
ჩერნომორსკი - კარასუ - ჩერნომორსკი
ჩერნომორსკი - კარასუ - ჩერნომორსკი

რეგულარულ ხაზზე ტრანსპორტირებისთვის მიიღებიან მგზავრები, აგრეთვე სატვირთო და მსუბუქი ავტომობილები, მგორავი ტექნიკა, საგემბანე პალეტიზებული და არაპალეტიზებული ტვირთი, კონტეინერები.

მანძილი (მილი):317       

რეგისტრაცია გასვლა გასვლის პორტი ჩასვლის პორტი ჩასვლა ბორნები
ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ
მგზავრები და მანქანები
მძღოლთან ერთად
07.12.2021
09:00
08.12.2021
04:00
სატვირთო
ავტომობილები
06.12.2021
09:00
07.12.2021
14:00
მანქანები
მძღოლის გარეშე
07.12.2021
09:00
08.12.2021
02:00
რეგისტრაცია გასვლა გასვლის პორტი ჩასვლის პორტი ჩასვლა ბორნები
რეგისტრაცია გასვლა გასვლის პორტი ჩასვლის პორტი ჩასვლა ბორნები
ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ
მგზავრები და მანქანები
მძღოლთან ერთად
07.12.2021
09:00
08.12.2021
04:00
სატვირთო
ავტომობილები
06.12.2021
09:00
07.12.2021
14:00
მანქანები
მძღოლის გარეშე
07.12.2021
09:00
08.12.2021
02:00
მისამართი
ოდესა, საბინსკის შესახვევი, 4ა ,
65014, უკრაინა
სამდივნო
+380 (482) 34-40-59 ukf@ukrferry.com