მსუბუქი (ავტომობილები, მოტოციკლები, მოტოროლერები, მისაბმელები)
ჩერნომორსკი - ბათუმი - ჩერნომორსკი

გადაზიდვის ანაზღაურება ხორცილდება უკრაინის ეროვნულ ვალუტაში გადახდის დღეს არსებული კომერციული კურსის მიხედვით. კომერციული კურსი გამოითვლება, როგორც უკრაინის ეროვნული ბანკის კურსი + 2%.

საზღვაო ფრახტის განაკვეთები ხაზების პირობებით (ჩერნომორსკის პორტსა და ბათუმის პორტში ტერმინალის მოსაკრებლების ჩათვლით) მსუბუქი მანქანების (მათ შორის მისაბმელებით), მიკროავტობუსების, ავტობუსების, ტურისტული ავტოფურგონების, მოტოციკლების, მოტოროლერების გადაყვანაზე (მძღოლთან ერთად), საქართველოს მიმართულებაზე თბომავლით „Greifswald“, თბომავლით „Vilnius“», თბომავლით „Kaunas“ 2020 წლის 01 ივნისიდან.

ავტოტექნიკის სიგრძე და წონა  

ღირებულება ერთი

მიმართულებით  ,

USD

წრიული

ღირებულება 

USD

სიგრძით 5 მ-მდე წონით 2 ტონამდე 

350

540

სიგრძით 6 მ-მდე წონით 3 ტონამდე 

400

660

სიგრძით 7 მ-მდე წონით 3 ტონამდე 

---------

900

სიგრძით 8 მ-მდე წონით 5 ტონამდე 

650

1080

სიგრძით 11 მ-მდე წონით 25 ტონამდე 

800

---------

სიგრძით 13 მ-მდე წონით 25 ტონამდე 

950

---------

მოტოციკლები (მათ შორის ეტლიანი)

150

265

საზღვაო ფრახტის წრიული განაკვეთები გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ პირველ რეისზე საზღვაო ტრანსპორტირების დაწყების თარიღსა და მეორე რეისზე საზღვაო ტრანსპორტირების დაწყების თარიღს შორის (საპირისპირო მიმართულებით ტრანსპორტირება) პერიოდი არ აღემატება 30 კალენდარულ დღეს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ვადა 30 კალენდარულ დღეზე მეტია - გადაიხდევინება ტრანსპორტირების ცალმხრივი ღირებულება.

შენიშვნები:

01.03.2021 წლიდან ჩერნომორსკი - ბათუმის, ბათუმი - ჩერნომორსკის მიმართულებებზე დაწესებულია „საბუნკერე დანამატი“ (BAF) შემდეგი ოდენობით:

  • მსუბუქი ავტომობილების, მიკროავტობუსების გადაზიდვაზე მძღოლებთან ერთად / მძღოლების გარეშე - 50 აშშ დოლარი / ც.

დანამატის მოქმედების ვადა - გაუქმების შესახებ შეტყობინებამდე.

ა) საზღვაო ფრახტის განაკვეთები დატვირთვის და გადმოტვირთვის პორტებში მოიცავს „საბუნკერე დანამატს“ BAF, (მძღოლის მგზავრობის ანაზღაურება ხდება ცალკე მგზავრების გადაყვანის მოქმედი ტარიფების მიხედვით). 

ბ) სამხედრო დანიშნულების ტვირთის ტრანსპორტირდება ხდება ცალკე შეთანხმებული და სახელშეკრულებო ტარიფით..

გ) ტვირთებსა და ავტომობილებს საბაჟო ფორმალობების გასავლელად თან უნდა ახლდეს ყველა საჭირო დოკუმენტი.

დ) ავტოტრანსპორტის სიგანე დაკეცილი უკანა ხედვის სარკეებით.  

ე) ტრანსპორტირება ხორციელდება ჰააგა-ვისბის წესებით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვის პირობებით და დაცვით.

საზღვაო ფრახტის განაკვეთები მსუბუქი ავტომობილების, მიკროავტობუსების, ავტობუსების გადაყვანაზე (წონით 5 ტ-მდე, სიგანით 2.1 მ-მდე) თანმხლებების გარეშე ჩერნომორსკი-ბათუმი/ფოთის, ბათუმი/ფოთი-ჩერნომორსკის მიმართულებით თბომავლით „Greifswald“, თბომავლით „Vilnius“», თბომავლით „Kaunas“ 2021 წლის 01 ოქტომბერი

მსუბუქი ავტოტრანსპორტის სიგრძე და წონა 

სატვირთო გადასახადი

ჩორნომორსკი - ბათუმი / ფოთი,

ბათუმი / ფოთი - ჩერნომორსკი,

USD

 

სიგრძით 5 მ-მდე წონით 2 ტონამდე 

345

სიგრძით 6 მ-მდე წონით 3 ტონამდე 

395

სიგრძით 8 მ-მდე წონით 5 ტონამდე

565

 

შენიშვნები:

01.03.2021 წლიდან ჩერნომორსკი - ბათუმის, ბათუმი - ჩერნომორსკის მიმართულებებზე დაწესებულია „საბუნკერე დანამატი“ (BAF) შემდეგი ოდენობით:

  • მსუბუქი ავტომობილების, მიკროავტობუსების გადაზიდვაზე მძღოლებთან ერთად / მძღოლების გარეშე - 50 აშშ დოლარი / ც.

დანამატის მოქმედების ვადა - გაუქმების შესახებ შეტყობინებამდე.

ა) ფრახტის განაკვეთები მოიცავს ტერმინალის მოსაკრებლებს დატვირთვის და გადმოტვირთვის პორტებში, კონოსამენტის დამზადებას. 

იმ მსუბუქი ავტომობილების ექსპედირება, რომლებიც მოდიან საქართველოდან ჩერნომორსკში, არ არის ჩართული ტარიფებში და ხორციელდება აგენტის მიერ დამატებით გადასახადით.

ბ) სამხედრო დანიშნულების ტვირთის ტრანსპორტირება ხდება ცალკე შეთანხმებული და სახელშეკრულებო ტარიფით.

გ) მნიშვნელოვანი რაოდენობით ტვირთის, გემის ტვირთების პარტიების გადაზიდვისას შესაძლებელია სპეციალური განაკვეთების დაწესება სახელშეკრულებო პირობებით.

დ) ავტოტრანსპორტის სიგანე დაკეცილი უკანა ხედვის სარკეებით.  

ე) ტრანსპორტირება ხორციელდება ჰააგა-ვისბის წესებით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვის პირობებით და დაცვით.   

მისამართი
ოდესა, საბინსკის შესახვევი, 4ა ,
65014, უკრაინა
სამდივნო
+380 (482) 34-40-59 ukf@ukrferry.com