განრიგი
განრიგი
რეგისტრაცია გასვლა გასვლის პორტი ჩასვლის პორტი ჩასვლა ბორნები
ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ
მგზავრები და მანქანები
მძღოლთან ერთად
28.10.2021
18:00
28.10.2021
18:00
სატვირთო
ავტომობილები
28.10.2021
09:00
28.10.2021
12:00
მანქანები
მძღოლის გარეშე
28.10.2021
18:00
28.10.2021
18:00

გემების გასვლისა და ჩასვლის თარიღები/დრო შეიძლება შეიცვალოს საზღვაო გადამზიდავისგან დამოუკიდებელი მიზეზების, მათ შორის: პორტში ნავმისადგომის დაკავებულობის, ამინდის პირობების, პორტებში საბაჟო, სასაზღვრო და სხვა ხელისუფლებების ხანგრძლივი მუშაობის, აგრეთვე საზღვაო გადამზიდავისგან დამოუკიდებელი სხვა მიზეზების გამო. გემის გასვლისა და ჩასვლის თარიღები/დრო შეიძლება შეიცვალოს როგორც რეისის დაწყებამდე, ასევე რეისის განმავლობაში.

რეისი რეგისტრაცია გემზე ჩასხდომა
მგზავრები და მანქანები
მძღოლთან ერთად
სატვირთო
ავტომობილები
მანქანები
მძღოლის გარეშე
Start Finish Start Finish Start Finish
28.10.2021, 21:00
ჩერნომორსკი — ბათუმი
გემი «Kaunas»
28.10.2021
18:00
28.10.2021
18:00
28.10.2021
09:00
28.10.2021
12:00
28.10.2021
18:00
28.10.2021
18:00
28.10.2021
18:00
მისამართი
ოდესა, საბინსკის შესახვევი, 4ა ,
65014, უკრაინა
სამდივნო
+380 (482) 34-40-59 ukf@ukrferry.com