ბორნები

ბორნები

ამ ხაზებზე მომუშავე ბორნები იმყოფება მუდმივი ზედამხედველობისა და შემოწმების ქვეშ მსოფლიოში აღიარებული საერთაშორისო საკლასიფიკაციო საზოგადოებების - საკლასიფიკაციო საზოგადოებათა საერთაშორისო ასოციაციის (სსსა) წევრების მიერ: გერმანული ლოიდი და ლიოდის რეგისტრი და შეესაბამება საკლასიფიკაციო საზოგადოებების, სახელმწიფოს მიერ და შესაბამისი საერთაშორისო კონვენციებით დადგენილი ნაოსნობის, დროშის უსაფრთხოების მკაცრ მოთხოვნებს.

გემი «Greifswald»
საავტომობილო - სარკინიგზო / სამგზავრო ბორანი „Greifswald“
გემი «Greifswald»
გემი «Vilnius»
საავტომობილო - სარკინიგზო / სამგზავრო ბორანი „Vilnius“
გემი «Vilnius»
გემი «Kaunas»
საავტომობილო - სარკინიგზო / სამგზავრო ბორანი „Kaunas“
გემი «Kaunas»
მისამართი
ოდესა, საბინსკის შესახვევი, 4ა ,
65014, უკრაინა
სამდივნო
+380 (482) 34-40-59 ukf@ukrferry.com