განრიგი
განრიგი
რეგისტრაცია გასვლა გასვლის პორტი ჩასვლის პორტი ჩასვლა ბორნები
ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ
მგზავრები და მანქანები
მძღოლთან ერთად
20.01.2022
21:00
20.01.2022
21:00
სატვირთო
ავტომობილები
მანქანები
მძღოლის გარეშე
20.01.2022
21:00
20.01.2022
21:00
ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ
მგზავრები და მანქანები
მძღოლთან ერთად
22.01.2022
11:00
22.01.2022
11:00
სატვირთო
ავტომობილები
20.01.2022
09:00
21.01.2022
15:00
მანქანები
მძღოლის გარეშე
22.01.2022
11:00
22.01.2022
11:00

გემების გასვლისა და ჩასვლის თარიღები/დრო შეიძლება შეიცვალოს საზღვაო გადამზიდავისგან დამოუკიდებელი მიზეზების, მათ შორის: პორტში ნავმისადგომის დაკავებულობის, ამინდის პირობების, პორტებში საბაჟო, სასაზღვრო და სხვა ხელისუფლებების ხანგრძლივი მუშაობის, აგრეთვე საზღვაო გადამზიდავისგან დამოუკიდებელი სხვა მიზეზების გამო. გემის გასვლისა და ჩასვლის თარიღები/დრო შეიძლება შეიცვალოს როგორც რეისის დაწყებამდე, ასევე რეისის განმავლობაში.

რეისი რეგისტრაცია გემზე ჩასხდომა
მგზავრები და მანქანები
მძღოლთან ერთად
სატვირთო
ავტომობილები
მანქანები
მძღოლის გარეშე
Start Finish Start Finish Start Finish
20.01.2022, 23:00
ჩერნომორსკი — ფოთი
გემი «Greifswald»
20.01.2022
21:00
20.01.2022
21:00
20.01.2022
21:00
20.01.2022
21:00
22.01.2022, 16:00
ჩერნომორსკი — კარასუ
გემი «Kaunas»
22.01.2022
11:00
22.01.2022
11:00
20.01.2022
09:00
21.01.2022
15:00
22.01.2022
11:00
22.01.2022
11:00
22.01.2022
11:00
მისამართი
ოდესა, საბინსკის შესახვევი, 4ა ,
65014, უკრაინა
სამდივნო
+380 (482) 34-40-59 ukf@ukrferry.com