განრიგი
განრიგი
რეგისტრაცია გასვლა გასვლის პორტი ჩასვლის პორტი ჩასვლა ბორნები
ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ
მგზავრები და მანქანები
მძღოლთან ერთად
28.09.2021
10:00
29.09.2021
01:00
სატვირთო
ავტომობილები
28.09.2021
10:00
28.09.2021
20:00
მანქანები
მძღოლის გარეშე
28.09.2021
10:00
28.09.2021
20:00
ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ
მგზავრები და მანქანები
მძღოლთან ერთად
29.09.2021
09:00
29.09.2021
16:00
სატვირთო
ავტომობილები
28.09.2021
09:00
29.09.2021
12:00
მანქანები
მძღოლის გარეშე
29.09.2021
09:00
29.09.2021
16:00

გემების გასვლისა და ჩასვლის თარიღები/დრო შეიძლება შეიცვალოს საზღვაო გადამზიდავისგან დამოუკიდებელი მიზეზების, მათ შორის: პორტში ნავმისადგომის დაკავებულობის, ამინდის პირობების, პორტებში საბაჟო, სასაზღვრო და სხვა ხელისუფლებების ხანგრძლივი მუშაობის, აგრეთვე საზღვაო გადამზიდავისგან დამოუკიდებელი სხვა მიზეზების გამო. გემის გასვლისა და ჩასვლის თარიღები/დრო შეიძლება შეიცვალოს როგორც რეისის დაწყებამდე, ასევე რეისის განმავლობაში.

რეისი რეგისტრაცია გემზე ჩასხდომა
მგზავრები და მანქანები
მძღოლთან ერთად
სატვირთო
ავტომობილები
მანქანები
მძღოლის გარეშე
Start Finish Start Finish Start Finish
29.09.2021, 10:00
ფოთი — ჩერნომორსკი
გემი «Vilnius»
28.09.2021
10:00
29.09.2021
01:00
28.09.2021
10:00
28.09.2021
20:00
28.09.2021
10:00
28.09.2021
20:00
29.09.2021
04:00
29.09.2021, 20:00
კარასუ — ჩერნომორსკი
გემი «Kaunas»
29.09.2021
09:00
29.09.2021
16:00
28.09.2021
09:00
29.09.2021
12:00
29.09.2021
09:00
29.09.2021
16:00
29.09.2021
18:00
მისამართი
ოდესა, საბინსკის შესახვევი, 4ა ,
65014, უკრაინა
სამდივნო
+380 (482) 34-40-59 ukf@ukrferry.com