Feribotlar

Feribotlar

Bu hatlarda çalışan feribotlar, Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliği (IACS) üyelerinin uluslararası kabul görmüş uluslararası sınıflandırma topluluklarının sürekli denetimi ve sertifikası altındadır: Germanischer Lloyd ve Lloyd's Register ve sınıflandırma topluluklarının, bayrak devletlerinin ve ilgili uluslararası sözleşmelerin seyrüseferindeki katı güvenlik gereksinimlerine uyundur.

gemi «Greifswald»
Karayolu - demiryolu / yolcu feribotu «Greifswald»
gemi «Greifswald»
gemi «Vilnius»
Karayolu - demiryolu / yolcu feribotu «Vilnius»
gemi «Vilnius»
gemi «Kaunas»
Karayolu - demiryolu / yolcu feribotu «Kaunas»
gemi «Kaunas»
Adres
4а Sabanskiy sok.,
Odessa şehri, 65014, Ukrayna