კონტაქტები
კონტაქტები

შპს „სანაოსნო კომპანია „უკრფერი“

  • მისამართი: 4ა, საბინსკის შესახვევი, ქ. ოდესა, 65014, უკრაინა
  • Email: ukf@ukrferry.com; charter@ukrferry.com
  • ფაქსი: +380(482)348-297; +380(482)348-108
  • ტელეფონი (სამდივნო): +380(482)34-40-59
  • ტელეფონი (დისპეტჩერი): +380(482) 34-76-79 ; +380(482) 34-76-63 ; +380(482)34-82-96
  • ტელეფონი (კადრების განყოფილება): +380(482)34-86-31; +380(482)34-86-58

თუ თქვენ გაგიჩნდათ შეკითხვა, წინადადება, შენიშვნა ან გაქვთ საქმიანი წინადადება სანაოსნო კომპანია „უკრფერი“-სთან, თამამად შეგიძლიათ გამოიყენოთ უკუკავშირის ფორმა, რომელშიც მოკლედ აღწერთ თქვენი წინადადების ან შეკითხვის არსს.

ჩვენი წარმომადგენელი უმოკლეს ვადებში დაგიკავშირდებათ უფრო დეტალური და კონსტრუქციული განხილვისთვის.

უკუკავშირი
პოპულარული კითხვები

ჩვენ ყველა ღონეს ვხმარობთ, რომ ჩვენმა მგზავრებმა მინიმალური დრო დახარჯონ ჩასხდომისა და გემის გასვლის მოლოდინში. თუმცა, აუცილებელია გვესმოდეს, რომ ბორნები არის სატვირთო-სამგზავრო გემები და ბორნები გადის არა სპეციალიზირებული სამგზავრო ტერმინალებიდან, არამედ სატვირთო ტერმინალებიდან, რომლებიც თავდაპირველად არ იყო ადაპტირებული მგზავრების გაფორმებისთვის, რაც იწვევს მთელ რიგ უხერხულობას. სამწუხაროდ, მგზავრებისა და ტვირთის გაფორმების პროცესი პარალელურად არ ხდება. მგზავრების გაფორმება და ბორანზე ასვლა უნდა დასრულდეს ტვირთის გაფორმების დამთავრებამდე. რეგისტრაციის დროის დასრულების შემდეგ, რომელიც მითითებულია ჯავშნის დასტურში (თუ რეისი იწყება უკრაინაში) ან მითითებულია აგენტის მიერ (თუ რეისი იწყება თურქეთში ან საქართველოში), საბაჟო და სასაზღვრო ორგანოები ამთავრებენ მგზავრების შემოწმებას და ბორანზე მგზავრების ჩასხდომა შეუძლებელი ხდება.

მგზავრს საშუალება აქვს თან წაიყვანოს შინაური ცხოველები, როგორიცაა კატები, ძაღლები და ფრინველები, თუმცა ამისათვის ცხოველები უნდა იმყოფებოდნენ დახურული ფსკერის მქონე კონტეინერებში/გალიებში. საზღვარგარეთ გამგზავრებისთვის ცხოველს უნდა ჰქონდეს საერთაშორისო ნიმუშის ვეტერინარული პასპორტი ასაკობრივი ვაქცინაციის აღნიშვნით და ფორმა #1 (ცნობა იმის შესახებ, რომ მოცემულ რეგიონში არ არსებობს ცხოველთა ინფექციური დაავადებები), რომლის გაფორმებაც საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ვეტერინარულ კლინიკაშია შესაძლებელი. ცნობა ძალაშია გამოწერიდან 3 დღის განმავლობაში. ასევე, ცხოველს უნდა ჰქონდეს დანიშნულების ან ტრანზიტის ქვეყანაში შეყვანის ნებართვა. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შეზღუდვებია იმ მგზავრთა რაოდენობაზე, რომელთაც შეუძლიათ ერთ რეისზე ცხოველების თან წაყვანა, აგრეთვე იმ კაიუტების კლასზე, რომლითაც ხდება შინაური ცხოველების ტრანსპორტირება. ამასთან, მგზავრმა უნდა გადაიხადოს კაიუტაში არსებული ყველა ადგილის ღირებულება. ამიტომ, შინაური ცხოველების ტრანსპორტირება წინასწარ უნდა იყოს შეკვეთილი. შინაური ცხოველების ტრანსპორტირება არის დამატებითი მომსახურება, რომელიც ანაზღაურდება მოქმედი ტარიფების შესაბამისად.Rules for transportation of animals and birds

ყველა პოპულარული კითხვა
ჩვენი აგენტების კონტაქტები
აგენტები უკრაინაში
აგენტები უკრაინაში
აგენტები საქართველოში
აგენტები საქართველოში
აგენტები თურქეთში
აგენტები თურქეთში
მისამართი
ოდესა, საბინსკის შესახვევი, 4ა ,
65014, უკრაინა
სამდივნო
+380 (482) 34-40-59 ukf@ukrferry.com