აგენტები უკრაინაში
აგენტები უკრაინაში

«“ინტერფერი”»

ჩერნომორსკი - ფოთი/ბათუმის, ჩერნომორსკი - კარასუს საავტომობილო-სარკინიგზო გადასასვლელის გემების სააგენტო მომსახურება უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ კომპლექსს გემთმფლობელების და/ან მეფრახტეებისთვის.

 • მისამართი: უკრაინა, 68097, ოდესის ოლქი, ქ. ჩერნომორსკი, ს. ბურლაჩია ბალკა, ბიზნეს-ცენტრი „ბორეი“, ჩრდილოეთის ქუჩა, 41
 • მისამართი მიმოწერისთვის: ს/ყ 117, ქ. ოდესა, 65122, უკრაინა
 • Еmail: eatc@eatc.com.ua
 • სამდივნო: +380-48-777-37-48

«ფერიტრანსსერვისი»

ჩერნომორსკი - ფოთი/ბათუმის საავტომობილო-სარკინიგზო გადასასვლელის შეკვეთების აგენტი. უკრაინის, საქართველოს პორტებს შორის ტვირთის, საგემბანე ტვირთის, მგორავი ტექნიკის გადაზიდვის ორგანიზება რკინიგზის ვაგონებში, კონტეინერებში. საქონლის „კარიდან კარამდე“ სქემით მიტანა, სატრანსპორტო-საექსპედიტორო მომსახურება, საბაჟო-საბროკერო მომსახურება.

 • მისამართი: უკრაინა, 68097, ოდესის ოლქი, ქ. ჩერნომორსკი, ს. ბურლაჩია ბალკა, ბიზნეს-ცენტრი „ბორეი“, ჩრდილოეთის ქუჩა, 41
 • მისამართი მიმოწერისთვის: ს/ყ 117, ქ. ოდესა, 65122, უკრაინა
 • Еmail: eatc@eatc.com.ua
 • სამდივნო: +380-48-777-37-48
 • რკინიგზის ვაგონები: +380-482-30-44-82
 • საბაჟო-საბროკერო მომსახურება: +380-48-705-41-72

«ეატკი-უკრაინა»

ჩერნომორსკი - ფოთი/ბათუმის საავტომობილო-სარკინიგზო გადასასვლელის შეკვეთების აგენტი.

 • TIR-ების, მსუბუქი ავტომობილებისა და მგზავრების ტრანსპორტირების ორგანიზება უკრაინის, საქართველოს პორტებს შორის
 • TIR-ების, მსუბუქი ავტომობილებისა, კონტეინერებში ტვირთების, საგემბანე ტვირთის, მგორავი ტექნიკის და მგზავრების ტრანსპორტირების ორგანიზება უკრაინის, თურქეთის პორტებს შორის
 • მისამართი: უკრაინა, 68097, ოდესის ოლქი, ქ. ჩერნომორსკი, ს. ბურლაჩია ბალკა, ბიზნეს-ცენტრი „ბორეი“, ჩრდილოეთის ქუჩა, 41
 • მისამართი მიმოწერისთვის: ს/ყ 117, ქ. ოდესა, 65122, უკრაინა
 • Еmail: eatc@eatc.com.ua
 • სამდივნო: +380-48-777-37-48, + 380-48-705-41-73
 • საქართველოს მიმართულება: +380-48-705-38-38;+380-48-705-49-49
 • თურქეთის მიმართულება: +380-48-705-38-00
ჩვენი აგენტების კონტაქტები
აგენტები საქართველოში
აგენტები საქართველოში
აგენტები თურქეთში
აგენტები თურქეთში
მისამართი
ოდესა, საბინსკის შესახვევი, 4ა ,
65014, უკრაინა
სამდივნო
+380 (482) 34-40-59 ukf@ukrferry.com