ოდესის საზღვაო ენციკლოპედია
ოდესის საზღვაო ენციკლოპედია

ოდესის საზღვაო ენციკლოპედია (შემოკლებით ოსე) პრინციპულად ახალი გამოცემაა ფორმატის თვალსაზრისით, რომელიც აერთიანებს კლასიკური ენციკლოპედიის სიზუსტეს მრავალმხრივ ლიტერატურულ და მხატვრულ მასალასთან. წიგნი განკუთვნილია როგორც საზღვაო-სამეურნეო კომპლექსის სპეციალისტებისთვის, ასევე მკითხველთა ფართო წრისთვის.

ოსე-ს მიზანია - ოდესის მოქალაქეების ისტორიული მეხსიერების შენარჩუნება, განმაზოგადებელი ნაბეჭდი ნაშრომის შექმნა, რომელიც ეძღვნება ქალაქის საზღვაო ისტორიას ამ ისტორიასთან კავშირში მყოფი ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენით, ადამიანების სახელებითა და ბედით. ოდესის ისტორია უაღრესად მდიდარია ნათელი და მრავალფეროვანი მოვლენებით. იგი მჭიდრო კავშირშია რუსეთის, უკრაინის, ევროპის, შავი ზღვის რეგიონის ყველაზე მნიშვნელოვან ისტორიულ მოვლენებთან, მრავალი გამოჩენილი ადამიანის ცხოვრებასა და მოღვაწეობასთან.

ასევე ძალზედ საინტერესოა ოდესისთვის დამახასიათებელი საზღვაო საქმის მჭიდრო და ჰარმონიული ურთიერთკავშირი პოლიტიკის, მეცნიერების, კულტურისა და ხელოვნების სამყაროსთან. დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ სფეროში ოდესის მიერ შექმნილ კულტურულ-ისტორიულ ფონს, რომელიც სცილდება ქალაქის და რეგიონის საზღვრებს. ის მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცის ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი, თვითმყოფადი კულტურული დომინანტია. სამწუხაროდ, ეს ინფორმაცია არ იყო სისტემატიზებული არც სსრკ-ს წლებში, არც დამოუკიდებელი უკრაინის ფორმირების შემდეგ.

ენციკლოპედიის სამეცნიერო-მეთოდური საფუძველი და სტრუქტურა შეიმუშავა უკრაინის საზღვაო ფლოტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სპეციალისტთა ჯგუფმა იაკობ შპიგელმანის ხელმძღვანელობით. გამოცემის აღმასრულებელ-კოორდინატორად შეირჩა უკრაინის წამყვანი სატრანსპორტო გამომცემლობა - „უკრაინის პორტები“ მთავარი რედაქტორის კონსტანტინე ილნიცკის ხელმძღვანელობით. შემდგომ, მუშაობის მსვლელობისას თანდათან ჩამოყალიბდა პროექტის ავტორთა კოლექტივი: ფლოტის წამყვანი ისტორიკოსები, მხარეთმცოდნეები, ჟურნალისტები და ლიტერატორები, რომლებიც წერენ საზღვაო თემებზე, ექსპერტები, ფლოტისა და პორტების ცნობილი ვეტერანები, კოლექციონერები, ოდესის მუზეუმების თანამშრომლები. ავტორთა კოლექტივი 140 ადამიანს ითვლის.

კომპანიის სხვა ალბომები
ჩვენი სამუშაო დღეები
ჩვენი სამუშაო დღეები
კალენდარი-ალმანახი
კალენდარი-ალმანახი
მისამართი
ოდესა, საბინსკის შესახვევი, 4ა ,
65014, უკრაინა
სამდივნო
+380 (482) 34-40-59 ukf@ukrferry.com